Tanfolyamok

A01 - Az írásmesterség alapjai

35 000 Ft

Kétségtelen, hogy az íráshoz kell némi tehetség. Pontosan ugyanúgy, ahogyan a repülőgép-vezetéshez, a programozáshoz, vagy a genetikai kutatómunkához. És pontosan ugyanúgy, ahogyan az említett szakterületeken, a tehetség itt sem ér semmit, ha nem párosul kellő tudással.

Az írás nem abból áll, hogy az író roppant tehetséges, megszállja az ihlet, párás szemekkel réved maga elé, majd szenvedélyesen vagy szenvedve írni kezd, és remekmű gördül ki a kezei alól. Ez egy megrázóan irracionális elképzelés, amely köszönőviszonyban sincs a valósággal.

Az író nem médium, nem dilis csodabogár, hanem felkészült, professzionális szakember.

Az írásmesterséget 9 részterület együttese alkotja. Ezek a következők:

 • Stílus (az egyéniség megnyilvánulása)
 • Megalapozás (a hitelesség kulcsa)
 • Dramaturgia (az információk elrendezésének művészete)
 • Rejtély (a kíváncsiság felébresztése)
 • Feszültség (az olvasó/néző érzelmeinek felkorbácsolása)
 • Váratlan fordulat (ez ad ritmust a történetnek)
 • Karakter (a cselekmény motorja)
 • Viselkedés („minden szereplőm én magam vagyok”)
 • Stilisztika (atmoszférateremtés

Az Írásmesterség Alapjai tanfolyam sorra veszi a részterületeket, bemutatja őket, ismerteti jellemzőiket, fontosságukat, funkciójukat a regény megalkotásában. Az alaptanfolyam átfogó képet nyújt az író szakmájáról és feladatairól alapszinten.

A képzés On-line keretek között zajlik.

 

Ár: 35 000 Ft

A02 - Íróiskola haladóknak

75 000 Ft

Nem tudjuk, mikor született az első szöveg, amely a sztori-írás szakmai alapjait és fortélyait taglalta. A legkorábbi, máig fennmaradt tankönyv a Poétika, melyet Arisztotelész írt, körülbelül 2400 évvel ezelőtt.

Nem tudjuk, voltak-e Arisztotelész előtt mesterek, akik az írás törvényeinek, szabályainak és elveinek feltárására szentelték életüket. Azt azonban tudjuk, hogy Arisztotelész óta számtalan géniusz folytatott kutatásokat a területen.

Mindaz, amit a történelem tanítói és művészei feltártak az írásról, nem veszett el.

 • Miért kezdenéd előröl, nulláról az egészet, miért akarnád egymagad kitalálni, amit már kitaláltak előtted?
 • Ha pilóta akarnál lenni, vajon megpróbálnád-e magad megtapasztalni, hogy mit mér a műszerfal huszonkét műszere? Vajon magad akarnál-e rájönni, hogyan viselkedik a levegő, különböző magasságokban?
 • Ha programozó akarnál lenni, vajon magad akarnád-e megalkotni az első programnyelvet, nem is ismervén a meglévőket?
 • Ha genetikával akarnál foglalkozni, vajon megpróbálnád-e újra felfedezni a mitokondriumot? Vajon a hosszú téli estéken próbálnád-e kisilabizálni, hogyan kell előkészíteni a biológiai mintát a transzmissziós elektronmikroszkóphoz, hogy a kép kontrasztos legyen?

Minden bizonnyal, nem így járnál el. Eszedbe sem jutna.

Nincs ok, ami miatt megéri elvetni elődeink és pályatársaink tudását.

Az írásmesterség esetében pontosan ez a helyzet.

Egyszerűen csak tanuld meg a szakmát. Nem kell felfedezned semmit. A dolgod csak annyi, hogy alkoss.

Az Íróiskola Haladóknak képzés tovább mélyíti az alapismereteket mind a kilenc összetevő területén, további gyakorlatokkal csiszolható az írói készség. A képzés előfeltétele az Írásmesterség Alapjai tanfolyam.

A képzés On-line keretek között zajlik.

Ár: 75 000 Ft

A03 - Író akadémia

135 000 Ft

A profi az, akinek nincsenek technikai korlátai.

Profi az, akinek nem kell gondolkodnia azon, hogy hogyan is kell valamit megcsinálni, vagy éppen melyik lépés következik. Egyszerűen tud, gondolatok, szavak nélkül. Tudása készségszintű jártassággá fejlődött.

Képzeljünk el egy festőt, aki bármit le tud festeni, amit elképzel, és pontosan úgy, ahogyan elképzelte. Egy ilyen festőnek nincsenek technikai korlátai.

A művészet kommunikáció. A szabad kommunikáció azt követően válik elérhetővé, hogy a technika ismeretében vagy alkalmazásában ledőlt az összes korlát. Nincsenek fehér foltok, nincsenek elfelejtett fortélyok, elhanyagolt jártasságok.

Az Íróakadémia előfeltétele az Íróiskola Haladóknak képzés elvégzése.

A képzés On-line keretek között zajlik.

A 9 részterület:

1. A stílus kialakítása

Életünk folyamán millió szellemi elkötelezettséget alakítunk ki magunkban, és észre sem vesszük, hogy ezek léteznek. Elkötelezettség emberek és iskolák mellett, vallások és egyházak mellett, a tudomány és a technika mellett, politikai nézetek és filozófiák mellett, ismerőseink, rokonaink, barátaink és családunk mellett, olvasmányaink és beszélgetéseink mellett – gondolatok mellett.

Óvjuk a rólunk másokban kialakított képet, megfelelünk az elvárásoknak, követjük a divatokat, elfogadjuk ezt, elfogadjuk azt, a nézeteinket a média, a környezetünk és az iskola alakítja, és hallgatunk a történelem szavára.

Maga a fantáziánk, a kreativitásunk attól függ, hogy alkotás közben mennyire vagyunk önmagunk. A fantázia nem tud szabadon szárnyalni ott, ahol kötött gondolatok vannak, ahol bizonyos gondolatokat gondolnunk KELL, míg más gondolatokat kerülnünk ILLIK.

A stílusunk a szellemi elkötelezettségek alatt található.

Hogyan találjuk meg a képzelőerőnket béklyóba verő elkötelezettségeinket?

Hogyan függesszük fel őket az alkotás idejére?

Ár: 135 000 Ft

A04 - Az Első Könyv

125 000 Ft

Teljes körű szakmai felügyelet, a kézirat első előkészítő lépésétől a kézirat lezárásáig.

Előfeltétele: Íróakadémia

Az ötlet megfogalmazásától a kézirat lezárásáig kísérjük a tanulót, lépésről lépésre, folyamatos kommunikációban online, szükség esetén személyesen konzultálva.

1. fázis: a tervezés

Magában foglalja az alapötlet, a szinopszis, az ihlettár, a cselekményszálak, a szerkezeti egységek, a kutatómunka, a karakterek, a rejtély, a feszültség és a fordulatok kidolgozását. E fázis befejezése a teljesen kész treatment, a felépített és életre keltett karakterek.

Ára: 125 000 Ft

2. fázis: megírás

Magában foglalja a kézirat megírását, stilisztikai javítását, tesztolvastatását (15-20 tesztolvasó szükséges), a beérkező teszt-vélemények értékelését, a kézirat tartalmi és formai véglegesítését.

Ára: oldalszámtól függ, megegyezés szerint.

Itt az ár az 1. fázisra, a tervezésre vonatkozik.

Ár: 125 000 Ft